Emerytury 2023 będą niższe.

Zmiana tablic trwania życia to dobra wiadomość dla większości osób, gdyż żyjemy dłużej. Natomiast jest to zła informacja dla nowych emerytów. Wynika to z faktu, że do obliczenia wysokości świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych stosuje zawarte w tablicach dane, aby podzielić zgromadzony kapitał przez liczbę miesięcy hipotetycznego pobierania świadczenia – mówi Dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego

Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych. Spowodowane to jest m.in. pandemią koronawirusa.